System STAR-P

Zintegrowany System Łączności Alarmowo-Rozgłoszeniowej, Dyspozytorskiej i Telefonicznej STAR-P

PrzeznaczenieSystemy STAR-P przeznaczone są do utworzenia łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej i telefonicznej w obiektach przemysłowych zagrożonych wybuchem w przestrzeniach zaliczanych do kategorii IIB T3 niebezpieczeństwa wybuchu. Umożliwiają szybki przepływ informacji pomiędzy załogą i dyspozytorem zakładu o występujących zagrożeniach, rozgłaszanie komunikatów w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej oraz przesyłanie informacji i poleceń w czasie eksploatacji. Przy zastosowaniu sygnalizatorów telefonów w wersjach ZITG-T umożliwiają przekazywanie informacji od czujników dwustanowych do systemu nadzoru dyspozytorskiego (SD 2000 lub MIKROHADES-ZEFIR) oraz sterowań z dyspozytorni do obwodów wykonawczych. System w wersji STAR-P może być eksploatowany zarówno w dużych, zcentralizowanych zakładach wymagających pojemności do 384NN, jak i zakładach o strukturze rozproszonej oddalonych od siebie na odległość ograniczoną medium transmisyjnym (kabel miedziany - do 5 km lub światłowodowy - do 30 km).

Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna - w modułach po 16 NN
  • standardowa - 192 NN
  • maksymalna - 384 NN

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak liniowy SLD ze sterowaniem rozroszonym
  • pulpity dyspozytorskie PD (A i B)
  • pulpity dyspozytorskie komputerowe PDK
  • komputerowe stanowisko utrzymaniowe SU wraz z urządzeniem zapisu
  • stojak separacji iskrobezpiecznej SSI

Wyposażenie abonenckie
  • Zintegrowany Iskrobezpieczny Sygnalizator Telefon typu ZITG (ZITG-T)