System SAT

System dyspozytorski alarmowo-rozgłoszeniowy SAT


PrzeznaczenieSystem SAT umożliwia realizację szybkiej, bezpośredniej, alarmowo - rozgłoszeniowej łączności dyspozytorskiej i telefonicznej z wykorzystaniem dowolnego typu central telefonicznych abonenckich. Przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak zakłady górnicze, petrochemiczne, chemiczne i inne. Może być stosowany w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, dużej wilgotności, zasoleniu i zapyleniu oraz miejscach zagrożonych wybuchem metanu i innych gazów, oparów paliw, itp. (grupy wybuchowości I i IIB wg PN-EN 50014).
Podstawową zaletą systemu, w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami (TEDAR, STAR), jest zastosowanie układów sterowania rozproszonego, co umożliwia pełną elastyczność modułową. Właściwość ta pozwala na budowę pojedynczych systemów o pojemnościach od kilku do 192NN, z możliwością rozbudowy poprzez sieciowanie kilku systemów. Ponadto struktura modułowa systemu zwiększyła kilkakrotnie niezawodność, ponieważ ewentualna awaria urządzeń w obrębie jednego modułu ze sterownikiem OSA nie destabilizuje pracy pozostałych. Jeden spośród sterowników OSA w stojaku SAT jest zadeklarowany jako sterownik nadrzędny. System SAT może także współpracować z innymi urządzeniami - takimi jak np. centrale metanometryczne, przeciwpożarowe, systemy wizualizacji i in. Urządzenia te są dołączane do zewnętrznej magistrali RS485 poprzez bufory urządzeń zewnętrznych BUZ lub za pośrednictwem sieci Ethernet.
System SAT jest wyposażony w cztery tory akustyczne, co pozwala na równoczesną pracę czterech dyspozytorów. Dodatkowe komputery, bez możliwości prowadzenia rozmów, mogą zostać przyłączone ze statusem stanowiska obserwacyjnego.


Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna w modułach po - 16 NN
  • standardowa - n x 192 NN

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak liniowo-separujący SSI-SAT
  • komputerowe stanowiska dyspozytorskie wraz z rejestratorami rozmów
  • pulpity dyspozytorskie PDK-SAT - do 3 szt.
  • stanowisko utrzymaniowe SU-SAT - 1 szt.
  • stanowisko obserwacyjne SO-SAT - 1 szt.

Wyposażenie dołowe
  • programowalne sygnalizatory-telefony przemysłowe PST
  • telefony przemysłowe iskrobezpieczne TIG
  • koncentratory dołowe MCCD-01

Dokumenty