Klasyfikacja produktów

Górnictwo - iskrobezpieczneIskrobezpieczne

Systemy

System dyspozytorski alarmowo-rozgłoszeniowy SAT
Zintegrowany iskrobezpieczny system łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej i telefonicznej STAR i STAR-320
Urządzenia telefonii iskrobezpiecznej UTI
Lokalny iskrobezpieczny system telefonii i alarmowania LSTI-A
Lokalny system iskrobezpiecznej łączności telefonicznej szybowej ITS
Łącza iskrobezpieczne dla transmisji sygnałów akustycznych LISA

Urządzenia peryferyjne

Iskrobezpieczny programowalny sygnalizator – telefon PST
Zintegrowany iskrobezpieczny sygnalizator – telefon ZITG2
Telefon iskrobezpieczny TIG
Iskrobezpieczny telefon monterski ITM

Wyposażenie dodatkowe

Obudowy uniwersalne teletechniczne OUT
Skrzynki teletechniczne przelotowe STP
Skrzynki teletechniczne końcowe STK
Iskrobezpieczny mikrotelefon górniczy MTG

Urządzenia dyspozytorskie

Manipulator MD-1


Przemysł - iskrobezpieczneiskrobezpieczne

Systemy

System przemysłowej telefonii iskrobezpiecznej PTI
System dyspozytorski alarmowo-rozgłoszeniowy SAT
Zintegrowany iskrobezpieczny system łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej i telefonicznej STAR-P
Lokalny iskrobezpieczny system telefonii i alarmowania LSTI-A

Urządzenia peryferyjne

Iskrobezpieczny programowalny sygnalizator – telefon PST
Zintegrowany iskrobezpieczny sygnalizator – telefon ZITG2
Telefon iskrobezpieczny TIG
Iskrobezpieczny telefon monterski ITM

Wyposażenie dodatkowe


Urządzenia dyspozytorskie

Manipulator MD-1
Pulpit PDK-STAR
Pulpit PD-STAR